Missie

Het is onze missie mensen en organisaties duurzaam te begeleiden op het levenspad. Altijd, dus ook als er (nog) niets aan de hand is. Een nieuwe uitdaging, problemen? Vaak gaat het om noodzakelijke gedragsverandering, want dat is waarin je uiting geeft aan wat je gelooft. Met behulp van bijvoorbeeld MindSonar begeleiden we mensen bij het verwerven van nieuwe inzichten om tot nieuwe keuzes te komen. Dit doen we middels coaching, training en intervisie, op een respectvolle manier, soms confronterend en altijd met humor en empathie.

Ziekte of uitval, nieuwe uitdagingen of reorganisaties zijn niet te voorkomen. Wel kun je de negatieve effecten daarvan beperken en omzetten in positiviteit. Wij geloven dat alle leden van een organisatie een keer met vragen komen te zitten. Door vanaf het begin betrokken te zijn kan er direct geanticipeerd worden. Voordat iets een probleem wordt kan er dan al aan ‘de knoppen gedraaid’ worden. Dit zorgt voor blije mensen, in gezonde organisaties die op topniveau blijven presteren!

Vanuit onze veelzijdige ervaring als zelfstandig ondernemers en met ervaring in zowel profit als non-profit organisaties, kennen en herkennen wij vele valkuilen en belemmeringen. In onze begeleiding durven we lastige onderwerpen te benoemen en gaan we uit van het goede dat er al is. Zo begeleiden we mensen en organisaties op een participatieve wijze naar positieve verandering.

We zijn pragmatisch, kijken met een frisse blik en komen doeltreffend tot de kern, systematisch en analytisch met een scherp oog voor resultaat. Omdat het altijd beter kan!

Gelukkige mensen maken sterke organisaties. Dat draagt bij aan een zinvolle wereld en daar zetten wij ons iedere dag voor 100% voor in.