MindSonar

De voordelen van MindSonar

MindSonar geeft de gedragspatronen van mensen weer en dus niet de identiteit. Hiermee wordt recht gedaan aan de uniciteit van mensen; er zijn meer dan 5000 combinaties in metaprofielen mogelijk. MindSonar meet denken en gedrag, niet de identiteit van iemand. Gedrag kan veranderd worden. Dat maakt Mindsonar bij uitstek een veelzijdig ontwikkelingsinstrument.

Wil je meer inzicht krijgen in jouw denkstijlen en wat daarvan het gevolg is voor jouw dagelijks handelen? MindSonar is een testmethode waarmee jouw denkstijlen worden gemeten. Denken wordt in het kader van deze methodiek ruim opgevat. MindSonar is een snelle en gebruiksvriendelijke manier om bewust te worden van bestaande patronen voor zowel individuen als teams of zelfs gehele organisaties.

MindSonar: DNA profiel van het denken

Er zijn heel wat testen in omloop, die zeggen te kunnen meten hoe iemand is en denkt. Wat maakt MindSonar dan uniek? MindSonar meet veel specifieker het denken. Je zou kunnen zeggen dat MindSonar een soort ‘DNA-profiel’ van het denken in een bepaalde context kan meten. Alsof je een soort röntgenapparaat gebruikt. Er ontstaat een gedetailleerd en gespreid beeld over meer dan 30 denkstijlen gemeten, met meer dan 5000 mogelijke combinaties. Dit beeld is voor ieder individu in elke context weer anders. Persoonlijk en uniek dus, in tegenstelling tot veel testen die werken met ‘hokjes’ waarin verschillende persoonstypen worden onderverdeeld.

Mindsonar verandert breekpunten in kansen
MindSonar analyseert wat een individu, een team of een organisatie beweegt. Ook al onderschrijven mensen dezelfde waarden, als ze verschillende denkstijlen hebben, gaan ze totaal verschillend met die waarden om. Daarin liggen zowel kansen als bedreigingen. Denkstijlverschillen kunnen stimulansen of breekpunten zijn. Met MindSonar verander je hindernissen in hulpbronnen.

Denkstijlen

Met het woord ‘denken’ doelen we niet alleen op jouw gedachten maar ook op wat je voelt en wat je doet. Denken, voelen en doen hangen in sterke mate met elkaar samen. Hoe je denkt bepaalt wat je opvalt en wat je ontgaat. Jouw denkstijlen zetten als het ware filters voor wat je in jouw omgeving ziet en hoort. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt uiteindelijk wat je voelt. Die drie dingen samen (wat je denkt, wat je waarneemt en wat je voelt) bepalen op hun beurt hoe je in een gegeven situatie handelt.

Workshop

In een workshop krijg je op een interactieve wijze een beeld van jouw eigen persoonlijke denkstijlen, en wat het gevolg is  voor jouw dagelijks leven. En als je bewust wordt van je denkstijlen, geeft dit ook een kans om je functioneren verder te optimaliseren waar dan ook, het werk, je gezin, relatie etc. Na het volgen van deze workshop heb je praktische handvatten, waarmee je in de praktijk direct aan de slag kunt. Interesse?!

We gebruiken MindSonar o.a. om:

  •  inzicht te krijgen in competenties
  • normprofilering
  • persoonlijke coaching
  • werving en selectie
  • cultuur analyse
  • teambuilding
  • loopbaanbegeleiding

Wij zijn gecertificeerd voor het afnemen van de MindSonar-onderzoeken.
Voor een meer gedetailleerde omschrijving van MindSonar geven we graag meer toelichting, tips en uitleg. Voor contact mail je naar: contact@moeve.nl of bel je met 0168 85 20 64