Gezond Denken

Je neemt risico’s bij alles wat je doet, maar nog grotere risico’s als je niets doet.’  (S. Williams)

WORKSHOP GEZOND DENKEN

Denken en vitaliteit
Wie wil er niet gezond en vitaal zijn? Al sinds de antieke oudheid is vitaliteit een wijdverbreid doel. Dus worden er miljarden uitgegeven aan zorg: medicatie, operaties, supplementen, diëten, fysiotherapie, fitness, wellness, noem maar op.

In de discussies over lifestyle en over de kosten van de gezondheidszorg komt de mentale kant zelden aan de orde. Kan dat nu ook anders? Zeker wel! Leer jezelf gezond denken.

In deze workshop:

  • Bewust worden van de invloed van het denken op de eigen gezondheid
  • Concrete handvatten om zelf de regie te krijgen over jouw denken
  • Ervaar zelf de effecten van een aangepaste mindset
  • Een langer en vitaler leven kan jouw resultaat zijn

De invloed van psychologische processen op fysieke gezondheid
Wetenschappelijk onderzoek naar onder meer stresshantering, placebo-effecten, depressie en optimisme laat overtuigend zien dat psychologische processen invloed hebben op iemands fysieke toestand.

Denken heeft invloed
Van alle factoren die van invloed zijn op de gezondheid zoals zingeving, dieet, fysieke activiteit of sociale verbondenheid is alleen erfelijkheid eigenlijk de enige factor die niet beïnvloed wordt door het denken. Alle andere factoren worden beïnvloed door hoe iemand denkt en wat hij belangrijk vindt. Zelfs rampen en ongezonde situaties kunnen soms vermeden worden als iemand tijdig reageert.

Arts-onderzoeker Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Huber onderscheidt in haar concept zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’. Dee workshop sluit aan op dit gedachtegoed en geeft concrete handvatten om zelfregie te krijgen over de eigen vitaliteit.

De stelling bovenaan kun je ook omdraaien zonder dat hij minder waar wordt. Als meneer Williams reactiever had gedacht, dan had hij even wijs kunnen zeggen:
‘Je neemt misschien risico’s als je de dingen rustig overweegt, maar neem je niet veel grotere risico’s als je overhaast ergens op af vliegt?’ 

Doe mee en ontvang gratis jouw persoonlijke Healthy Thinking Scan met concrete tips over hoe je gezonder kunt denken.

Ik doe mee en ik ontvang gratis mijn scan

Je doet twee testen: een gezondheidstest en een MindSonar profiel. Je ontvangt daarna gratis een HTScan: je persoonlijke denkstijl m.b.t. gezondheid met concrete tips over hoe je gezonder kunt denken. Er is momenteel (2020) weer plaats voor 300 personen. Komen we boven de 300 uit, dan word je op een wachtlijst geplaatst.

Wil je de in jouw hele team of in jouw hele organisatie onderzoeken hoe gezond er gedacht wordt? Dat kan ook. Neem contact op met Sergei Versteeg.